Maladies cardiovasculaires

10 Signes que Vous avez fait un grand travail sur la Hypertension

Cao huyết áp (hay còn được gọi là tăng huyết áp hay là lên tăng-xông, từ chữ Hypertension trong tiếng Pháp) là một bệnh mạn tính trong đó áp lực máu đo được ở động mạch tăng cao. Nghiên cứu đối với người châu Âu (Caucasians) cho thấy nếu thực hiện chế độ ăn ít muối trong hơn 4 tuần nhận thấy sẽ giảm huyết áp, ở cả người bình thường lẫn bệnh nhân tăng huyết áp. Phần lớn bệnh nhân cần điều trị hơn một loại thuốc để kiểm soát huyết áp. Khoảng 5-10% số ca còn lại (tăng huyết áp thứ phát) có nguyên nhân là một số bệnh tác động lên thận, động mạch, tim, và hệ nội tiết. Các cá nhân có tuổi lớn hơn 50 được phân loại là có tăng huyết áp nếu huyết áp tâm thu của họ luôn luôn ở mức thấp nhất là 140 mm Hg hay là 90 mm Hg đối với huyết áp tâm trương.

Tableau Mesure Tension Artérielle Excel

Multispeciality Hospital in Madhapur -Innovate Medical Center Hướng dẫn của liên hiệp Anh (UK) nhấn mạnh nên sử dụng nhóm thuốc block kênh calci (CCB) cho người trên 55 tuổi hoặc người gốc Phi hoặc Caribbe, còn đối với thanh niên nên sử dụng nhóm thuốc ức chế enzyme chuyển hóa angiotensin (ACE-I). Tăng huyết áp gây nhiều áp lực cho tim, có khả năng dẫn đến bệnh tim do tăng huyết áp, bệnh mạch vành. 90-95% số ca tăng huyết áp, dùng để chỉ các trường hợp không xác định được bệnh nguyên gây tăng huyết áp rõ ràng (vô căn).

Huyết áp thường được đo bằng hai chỉ số là: huyết áp tâm thu (systolic) và huyết áp tâm trương (diastolic), dựa trên 2 giai đoạn co bóp và giãn nghỉ của cơ tim, tương ứng với áp lực cao nhất và áp lực thấp nhất của dòng máu trong động mạch. Huyết áp tâm trương là áp lực máu trong khoảng thời gian giữa hai lần đập của tim. Cơ sở phân loại tăng huyết áp được thực hiện dựa vào con số huyết áp trung bình lúc nghỉ của bệnh nhân được lấy sau hai hay nhiều lần đo bất kỳ. Phần lớn bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát, tăng cản trở mạch máu (tổng kháng ngoại vi) chiếm áp lực cao trong khi lượng tim vẫn bình thường.

Bệnh nhân bị cao huyết áp khi đo huyết áp của bệnh nhân thường xuyên thấy cao hơn hoặc bằng 140/90 mmHg.高血壓的控制目標通常為血壓低於140/90 mmHg 或 160/100 mmHg。医疗服务人员(英语:Health professional)在控制高血压方面也面临着许多困难,包括病人对服用多种药物来达到控制血压水平的抵触情绪。

Cause Hypertension Soudaine

此发病率随着年龄的增长而升高,而在美国东南部较高。 Day)。过去三年以来,更多的国家社团参与了世界高血压日WHD,并且通过其创新活动向公众传递有关高血压的信息。第二次世界大战之后又开发出了几种其它药物。多数儿童高血压,尤其在青春期前,继发于潜在的疾病。在美国,高血压是一种最为常见的慢性医学问题,使得人们需要经常去找初级医疗服务人员。跟女性相比,高血压在男性中更常见(尽管更年期趋于降低这种差距),在社会经济状况较差的地区也较为普遍。药物选择的指南及如何制定各种亚组的最佳治疗方法会随着时间更改,且在不同的国家之间也有区别。

随着发展势头的逐年壮大,WHL有信心把信息基本上传递到所预测的15亿血压升高人群。他们采用的大众传播媒体包括互联网和电视,信息受众超过2.5亿人。长期(4周以上)的低钠盐饮食在白种人中能有效地降低血压,无论他们是患有高血压还是血压正常的人。该饮食计划的主要特点之一就是限制含钠盐類的摄入量,尽管此饮食中也包含丰富的钾、镁、钙和蛋白质。建议医师监督药物治疗的反应并评估任何由此药物引起的不良反应。即使血压高到足以需要立即使用药物的时候,仍然建议患者进行生活方式的改变。

指南还建议年轻一点的人群采用血管紧张肽I转化酶抑制剂(ACEI)作为首选初期治疗方法。试验因未接受治疗的一部分病人出现了大量的并发症,因此认为使他们无法接受治疗是不人道的行为,从而提前终止了试验。历史上对所谓的“硬脉疾病”的治疗方法主要是通过放血或者采用水蛭减少血量。人们同时也面对坚持服药以及改变生活方式的挑战。专家们尚未在最佳药物上取得一致意见。该病在美洲土著人中很常见而在美国白人和墨西哥裔美国人中不是很常见。